Welke vogels zie jij?
Een paradijs voor vogelaars

Welke vogels zie jij?

Er zijn heel wat vogels te ontdekken op het terrein van De Kleine Rug

Ben je al een kenner?

Misschien ben je een echte vogelaar en weet je al heel veel van vogels.

Kan je nog wel wat leren, kijk dan eens op de website van de Vogelbescherming. Je kan zelfs een gratis online cursus Tuinvogels in Nederland volgen. En hier vind je een mooie app om ze te identificeren: https://merlin.allaboutbirds.org/

20220329 - aalscholver (3)

Aalscholver

20221018 - blauwe reiger

Blauwe reiger

20220412 - boomkruiper

Boomkruiper

20230604 - buizerd (2)

Buizerd

20220411 - canadese gans (2)

Canadese gans

20210604 - cettis zanger (4)

Cetti's zanger

20220322 - ekster

Ekster

20210514 - fitis (1)

Fitis

20230404 - fuut (4)

Fuut

20220408 - gaai 300mm

Gaai

20210531 - gekraagde roodstaart (75)

Gekraagde roodstaart

20220223 - grauwe gans (2)

Grauwe gans

20210607 - groenling (2)

Groenling

20220322 - halsbandparkiet (11)

Halsbandparkiet

20210602 - heggenmus (5)

Heggenmus

20220320 - houtduif 300mm (9)

Houtduif

20220410 - kauw (3)

Kauw

20220617 - kleine karekiet (44)

Kleine karekiet

20220602 - kneu (6)

Kneu

20220411 - kleine mantelmeeuw (9)

Kleine mantelmeeuw

20220509 - koekoek

Koekoek

20210503 - knobbelzwaan (4)

Knobbelzwaan

20220325 - kokmeeuw (18)

Kokmeeuw

20230405 - koolmees (3)

Koolmees

20151126 - koperwiek

Koperwiek

20210509 - krakeend (13)

Krakeend

20151203 - kramsvogel

Kramsvogel

20210518 - kuifeend (6)

Kuifeend

20160310 - matkop

Matkop

20200521 - meerkoet

Meerkoet

20220604 - merel (22)

Merel

20220313 - nijlgans 300mm (27)

Nijlgans

20220514 - pimpelmees (6)

Pimpelmees

20210501 - putter (3)

Putter

20220322 - roodborst

Roodborst

20210501 - scholekster (2)

Scholekster

20220304 - slobeend(33)

Slobeend

20230302 - smient (38)

Smient

20230603 - sperwer

Sperwer

20230528 - spotvogel (2)

Spotvogel

20230423 - spreeuw (7)

Spreeuw

20230227 - staartmees (3)

Staartmees

20220518 - tafeleend (4)

Tafeleend

20220403 - tjiftjaf (14)

Tjiftjaf

20211209 - torenvalk (19)

Torenvalk

20220616 - tuinfluiter (6)

Tuinfluiter

20220623 - turkse tortel (1)

Turkse tortel

20210531 - botvink (42)

Vink

20220304 - waterhoen (6)

Waterhoen

20240129 - wilde eend (18)

Wilde eend

20220521 - winterkoning (6)

Winterkoning

20220106 - wintertaling (8)

Wintertaling

20220415 - witte kwikstaart (7)

Witte kwikstaart

20221105 - ijsvogel (7)

IJsvogel

20220307 - zanglijster (24)

Zanglijster

20220502 - zwarte kraai (3)

Zwarte kraai

20210507 - zwartkop (4)

Zwartkop